Vuosikokous 25.3.2018 Lahdessa

Beagleharrastajat ry:n vuosikokous pidetään 25.3.2018 Lahden messukeskuksessa KV-näyttelyn yhteydessä beaglekehän jälkeen, kehän laidalla.
Alempana vuosikokouksessa käsiteltävät asiat.
Aikataulu tarkentuu, kun näyttelyn aikataulut julkaistaan. Tarkempi aika julkaistaan kotisivuilla sekä yhdistyksen FB-sivuilla
Tervetuloa!
Ystävällisin terveisin
Beagleharrastajien hallitus

 

Beagleharrastajat ry

Vuosikokous

25.3.2018 Lahden Messukeskus

TYÖJÄRJESTYS

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma
 8. Vahvistetaan jäsenmaksujen ja palkkioiden suuruudet
 9. Vahvistetaan talousarvio
 10. Valitaan hallitukseen 2 jäsentä erovuoroisten tilalle (Peltonen ja Pukema)
 11.  Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja
 12. Valitaan tekijät muihin tehtäviin
 13. Muut asiat
 14. kokouksen päättäminen

Beagleharrastajat ry hallitus